Гаранционни условия Google+

http://www.web.pc.pl/angebot.php
Szablon graficzny stworzony dla Opencart podlega licencji należącej do: dswww.pl - Tworzenie stron WWW - Design Studio WWW - Firma zajmująca się internetowych stron, szablonów dla stron oraz sklepów internetowych.

Partner: fireplace restoration

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

FRANCESCABG – Онлайн магазин за обувки.  
Стара Загора, тел
+359  896 83 11 91

Уважаеми клиенти,

- Използвайте Вашите обувки според предназначението им, например ежедневните обувки не са пригодени да бъдат използвани в екстремни условия.

- Преди носене новите обувки е необходимо да се импрегнират предварително (с изключение на лачените) с подходящ препарат.

- Намокрените обувки да не се сушат в непосредствена близост до радиатор или печка, а при стайна температура, тъй като излагането им до уреди за отопление причинява напукване на кожата и разлепване.

- Не перете обувките си в пералня, не ги киснете и не ги почиствайте с избелващи перилни препарати.

- Препоръчително е след носене обувките да се оставят да "почиват" минимум 24 часа, за да се даде възможност на кожата да изсъхне от поелата от краката влага. Така обувките се предпазват от деформиране и се удължава техния живот.

- Отстранявайте с мека, влажна кърпа следите от сол и луга през зимата. Почиствайте, обувките от велур и набук - само с определените за това продукти.

- При носене се съобразявайте със спецификацията на материалите, от които са изработени Вашите обувки /например обувки с подметка от гьон не бива да се носят в мокро и влажно време/

- Обувките, върху които няма надпис „водоустойчиви” (Gortex, waterproof), е възможно да пропускат в мокро време. Препоръчително е след закупуването им да бъдат третирани с импрегниращ препарат.

- Когато за хастар на обувката е използвана естествена кожа, е възможно оцветяване на краката.

Съгласно ал.20/3/от ЗЗППТ и БДС-515-88 производителя определя 30 дневен гаранционен срок, от датата на покупката.

Рекламацията се урежда от продавача.

При възникнал отстраним дефект включително разлепване, обувките се отремонтират от продавача в срок от 30 дни. Времето за ремонт се изключва от гаранцията.

Чл.112(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Чл. 113. (1)(Нова-ДВ,бр.18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2)(Предишна ал.1-ДВ,бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3)(Предишна ал.2, изм.-ДВ бр.18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4)(Предишна ал.3 ДВ,бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5)(Предишна ал.4-ДВ,бр.18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

© Francescabg.com 2018
Powered By OpenCart. thanks by treminvox